Introduction to the Special Issue: "Natural Product Discovery and Development in the Genomic Era": Editorial

Richard H Baltz, Haruo Ikeda, Leonard Katz, Eung-Soo Kim, Gilles P van Wezel, Gerry Wright

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)109
TijdschriftJournal of Industrial Microbiology and Biotechnology
Volume43
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2016

Citeer dit