Introduction: Wage labour and capital in Africa: a historical perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-137
TijdschriftLabor History
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit