Introductory remarks

Friedemann Kiefer, Stefan Schulte-Merker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This introductory section briefly highlights the subsequent chapters in the context of recent findings and open questions in lymphatic vessel biology. It aims to provide a quick overview and orientation in the contents of this monograph collection.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftAdvances in anatomy, embryology, and cell biology
Volume214
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introductory remarks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit