Introgression study reveals two quantitative trait loci involved in interspecific variation in memory retention among Nasonia wasp species

K.M. Hoedjes, H.M. Smid, L.E.M. Vet, J.H. Werren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
283 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Introgression study reveals two quantitative trait loci involved in interspecific variation in memory retention among Nasonia wasp species'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences