Intronic variation at the CHD1-Z gene in Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa: correlations with fitness components revisited

K. B. Trimbos, R. Kentie, M. van der Velde, Jcew Hooijmeijer, C. Poley, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo, T. Piersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intronic variation at the CHD1-Z gene in Black-tailed Godwits Limosa limosa limosa: correlations with fitness components revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology