Invasive crayfish threaten the development of submerged macrophytes in lake restoration

J.E.M. Van der Wal, M. Dorenbosch, A. Immers, C. Vidal Forteza, J.J.M. Geurts, E.T.H.M. Peeters, B. Koese, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

302 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invasive crayfish threaten the development of submerged macrophytes in lake restoration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences