Invasive earthworms reduce chemical defense and increase herbivory and pathogen infection in native trees

Madhav P. Thakur* (Co-auteur), Tom Künne, Sybille B. Unsicker, Arjen Biere, Olga Ferlian, Ulrich Pruschitzki, Lise Thouvenot, Manfred Türke, Nico Eisenhauer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invasive earthworms reduce chemical defense and increase herbivory and pathogen infection in native trees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology