Invasive Fungal Infection Due to Triadelphia pulvinata in a Patient with Acute Myeloid Leukemia

J. Edathodu, H.M. Al-Abdelya, S. AlThawadi, B.L. Wickes, E.H. Thompson, N.P. Wiederhold, H. Madrid, J. Guarro, D.A. Sutton

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3426-3429
  TijdschriftJournal of Clinical Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit