Invasive moth facilitates use of a native food plant by other native and invasive arthropods

Jeffrey A. Harvey (Co-auteur), Rieta Gols, Brittany Smith, Paul J. Ode

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

131 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Invasive moth facilitates use of a native food plant by other native and invasive arthropods'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences