Invasive plants and their escape from root herbivory: a worldwide comparison of the root-feeding nematode communities of the dune grass Ammophila arenaria in natural and introduced ranges

W.H. Van der Putten, G.W. Yeates, H. Duyts, C. Schreck Reis, G. Karssen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  97 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Invasive plants and their escape from root herbivory: a worldwide comparison of the root-feeding nematode communities of the dune grass Ammophila arenaria in natural and introduced ranges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences