Invasive species in inland waters: from early detection to innovative management approaches

R.S.E.W. Leuven (Co-auteur), Angela Boggero, E.S. Bakker, Ashley Elgin, Hugo Verreycken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-273
TijdschriftAquatic Invasions
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 sep 2017

Citeer dit