Inventories & Intangible Cultural Heritage (ICH). Digital Inventories: Structure, Usefulness, and Participation

S.M. Elpers, Susanne Verburg, Filomena Sousa

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftDigital ICH Observatory
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit