Inventory of Dutch sources and archive collections regarding Dutch trade on the Baltic (1450-1800)

A.J. Brand, L. Bes, E. Frankot

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit