Invertebrate abundance and species richness in transgenic and non-transgenic corn fields in the Philippines

M. M. Afidchao, M. D. Masipiquena, C.J.M. Musters, D. J. Snelder, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TitelChanging Landscapes. Proceedings of the sixth international conference on environment and development
RedacteurenA.B. Masipiqueña , M. van Weerd, R.G. Udto
Pagina's256-273
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit