Investigating Habenula Functional Connectivity and Reward-Related Activity in Obesity using Human Connectome Project Data

Margo Slomp, Ilke G S de Lange, Joram D Mul, Anouk Schrantee, Susanne E la Fleur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating Habenula Functional Connectivity and Reward-Related Activity in Obesity using Human Connectome Project Data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences