Investigating short-term exposure to electromagnetic fields on reproductive capacity of invertebrates in the field situation

M. G. Vijver, J. F. B. Bolte, T. R. Evans, W. L. M. Tamis, Wjgm Peijnenburg, C. J. M. Musters, G. R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigating short-term exposure to electromagnetic fields on reproductive capacity of invertebrates in the field situation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences