Investigating the effect of belowground microbial volatiles on plant nutrient status: perspective and limitations

L. Martín-Sánchez, C. Ariotti, Paolina Garbeva, G. Vigani (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)188-195
TijdschriftJournal of Plant Interactions
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 2020

Citeer dit