Investigations into the biosynthesis, regulation and self-resistance of toxoflavin in Pseudomonas protegens Pf-5.

Benjamin Philmus, Brenda Shaffer, Teresa Kidarsa, Qing Yan, Jos Raaijmakers, Tadhg Begley, Joyce Loper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Investigations into the biosynthesis, regulation and self-resistance of toxoflavin in Pseudomonas protegens Pf-5.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences