Investigations into the occurrence of midge plagues in the vicinity of Harderwijk (Netherlands)

D.M. Beattie

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-159
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume80
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit