Investigations on photosynthesis and mineralization in experimental ponds

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)25-30
  TijdschriftMitteilungen / Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit