Investigations on the ecological differentation of Phragmites communis Trin. in the Netherlands

J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)97-106
  TijdschriftHidrobiologia
  Volume12
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit