investigations on the littoral fauna of the Tjeukemeer

M.R. Chambers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)39-43
  TijdschriftContactblad voor Oecologen
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit