Investeren in onderzoeksfaciliteiten: prioritering, financiering, consequenties

Edwin Horlings

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

23 Downloads (Pure)

Samenvatting

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn van essentieel belang voor een concurrerend en duurzaam wetenschappelijk systeem. De kosten die met grootschalige faciliteiten zijn gemoeid, zijn zeer hoog en strekken zich uit over een lange periode. Met het vele geld zijn grote belangen gemoeid. De overweging om te investeren moet dan ook op goede gronden zijn gebaseerd. Verschillende landen ontwikkelen roadmaps voor investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, geïnspireerd door de roadmap van ESFRI, het European Strategy Forum on Research Infrastructures. De Nederlandse roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten is opgesteld door de commissie Van Velzen en in oktober 2008 gepresenteerd. Dit rapport doet verslag van een vergelijking van de prioritering en financiering van investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Australië, Duitsland, Denemarken, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. Daarnaast gaan we dieper in op de risico’s en consequenties van een investeringsbeslissing.
Vertaalde titel van de bijdrageInvesting in research facilities: prioritisation, funding, consequences
Originele taal-2Nederlands
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's56
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Investeren in onderzoeksfaciliteiten: prioritering, financiering, consequenties'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit