'Invisibility and selectivity. Introduction to the special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century'

Marlou Schrover, Marijke van Faassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-31
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume7 (2010)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit