'Invisibility and selectivity. Special issue on Dutch overseas migration in the nineteenth and twentieth century' edited by Marlou Schrover and Marijke van Faassen

Marlou Schrover, Marijke van Faassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume7 (2010)
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit