Invisible barriers to the top for female economists

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-6
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume103
Nummer van het tijdschrift4767S
Vroegere onlinedatum01 nov 2018
StatusGepubliceerd - nov 2018

Citeer dit