Invisible Cities in Literature And History: Interfaces to Scalable Readings of Textual and Visual Representations of the Imaginary

C.M.J.M. van den Heuvel, Florentina Armaselu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's553-557
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 11 jul. 2016

Citeer dit