In Vivo imaging reveals extracellular vesicle-mediated phenocopying of metastatic behavior

Anoek Zomer, Carrie Maynard, Frederik Johannes Verweij, Alwin Kamermans, Ronny Schäfer, Evelyne Beerling, Raymond Michel Schiffelers, Elzo de Wit, Jordi Berenguer, Saskia Inge Johanna Ellenbroek, Thomas Wurdinger, Dirk Michiel Pegtel, Jacco van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'In Vivo imaging reveals extracellular vesicle-mediated phenocopying of metastatic behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences