Invloed van beschadigingen op de groei van riet- en vegetatieontwikkeling in de IJsselmeerpolders

J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)394-397
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume62
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit