Invloed van de Oosterscheldekering op natuur en milieu van de Oosterschelde. (Influence of the stormsurge barrier on the environment of the Eastern Scheldt estuary)

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)41-47
  TijdschriftZeeuws Tijdschrift
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit