Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation

E. Dingemans, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1166 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Involuntary retirement, bridge employment, and satisfaction with life: A longitudinal investigation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics

Social Sciences

Medicine & Life Sciences