Involvement of Stemphylium in brown spot of pear.

J. Köhl, B.H. Groenenboom-de Haas, H.M. Goossen-van de Geijn, A.G.C.L. Speksnijder, P. Kastelein, G.S. de Hoog, A.H.G. Gerrits van den Ende

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftEuropean Journal of Plant Pathology
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit