Involvement of the opportunistic pathogen Aspergillus tubingensis in osteomyelitis of the maxillary bone: A case report

E. Bathoorn, N. Escobar Salazar, S. Sepehrkhouy, M. Meijer, H. de Cock, P.J. Haas

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Involvement of the opportunistic pathogen Aspergillus tubingensis in osteomyelitis of the maxillary bone: A case report'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences