Ion Concentrations in Interstitial Water as Indicators for Phosphorus Release Processes and Reactions

P.C.M. Boers, F. De Bles

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)591-598
  TijdschriftWater Research
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit