Ionic balance, proton efflux, nitrate reductase activity and growth of Hippophaë hamnoides ssp. rhamnoides as influenced by combined-n nutrition or n-2 fixation

S.R. Troelstra, T. Blacquière, R. Wagenaar, C. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)169-183
  TijdschriftPlant and Soil
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit