Psalmos, notas, cantus: the meanings of nota in the Carolingian period

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

304 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Psalmos, notas, cantus: the meanings of nota in the Carolingian period'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences