Iris color and visual functions.

C. Nischler, R. Michael, C. Wintersteller, P. Marvan, L.J. Van Rijn, J.E. Coppens, T.J.T.P. van den Berg, M. Emesz, G. Grabner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

24 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-202
TijdschriftGraefe's Archives of Clinical and Experimental Ophthalmology
Volume251
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit