Iron addition as a measure to restore water quality: Implications for macrophyte growth

A. Immers, K. Vendrig, B.W. Ibelings, E. Van Donk, G. Ter Heerdt, J.J.M. Geurts, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Iron addition as a measure to restore water quality: Implications for macrophyte growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences