Iron addition as a shallow lake restoration measure: impacts on charophyte growth

A. Immers, M.T. Van der Sande, R.M. Van der Zande, J.J.M. Geurts, E. Van Donk, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

330 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Iron addition as a shallow lake restoration measure: impacts on charophyte growth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology