Iron and manganese in Lake Vechten (The Netherlands) - dynamics and role in the cycle of reducing power

H. Verdouw, E.M.J. Dekkers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)509-532
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume89
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit