Iron overload and heart fibrosis in mice deficient for both beta2-microglobulin and Rag 1

M.M. Santos, M. de Sousa, L.H. Rademakers, J.C. Clevers, J.J. Marx, M.W. Schilham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1883-1892
TijdschriftAmerican Journal of Pathology
Volume157
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit