Is an irritable ADHD profile traceable using personality dimensions? Replicability, stability, and predictive value over time of data-driven profiles

Tessa F Blanken, Ophélie Courbet, Nathalie Franc, Ariadna Albajara Sáenz, Eus J W Van Someren, Philippe Peigneux, Thomas Villemonteix

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

62 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is an irritable ADHD profile traceable using personality dimensions? Replicability, stability, and predictive value over time of data-driven profiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences