Is basal laminar deposit unique for age-related macular degeneration?

T.L. van der Schaft, W.C. de Bruijn, C.M. Mooy, D.A.M. Ketelaars, P.T.V.M. de Jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)420-425
TijdschriftArchives of Ophthalmology
Volume109
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit