Is Brain Activity during Action Observation Modulated by the Perceived Fairness of the Actor?

Joset A Etzel, Nikola Valchev, Valeria Gazzola, Christian Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

465 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Is Brain Activity during Action Observation Modulated by the Perceived Fairness of the Actor?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Agriculture & Biology