Is de lettergreep een taalgreep?

H.J. Bennis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)299-304
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit