Is deep brain stimulation a treatment option for addiction?

Judy Luigjes, Wim van den Brink, P Richard Schuurman, Jens Kuhn, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)547-8
Aantal pagina's2
TijdschriftAddiction
Volume110
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr 2015

Citeer dit