Is een lange formatie de voorbode van een stabiel kabinet?

H. Prast, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Er wordt veel gepraat en soms ook geklaagd over de duur van de formatie. Zegt die formatietijd ook iets over de stabiliteit of zittingsduur van het te verwachten kabinet Rutte III? De Tilburgse economen Prast en Van Dalen laten op basis van gegevens sinds 1946 zien dat de formatietijd die nodig is om een kabinet te formeren een positief effect heeft op de zittingsduur van een regering.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 15 sep 2017

Citeer dit