Is Food Availability the Main Factor Controlling the Abundance of Euchlanis Dilatata-Lucksiana Hauer in a Shallow, Hypertrophic Lake

J. Ejsmont-Karabin, R.D. Gulati, J. Rooth

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)29-34
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume186
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit