Is krimp van de wereldbevolking in zicht?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volgens de experts van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking blijven groeien tot bijna elf miljard aan het einde van deze eeuw. Volgens onderzoekers van het Wittgenstein Centre in Wenen komt er over vijftig jaar – na een top van ruim negen miljard – een einde aan de groei van de wereldbevolking. Negen of elf miljard: het is nogal een verschil! Wie heeft gelijk?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit