Is microevolution the only emergency exit in a warming world? Temperature influences egg laying but not its underlying mechanisms in great tits

S.P. Caro, S.V. Schaper, A. Dawson, P. Sharp, P. Gienapp, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is microevolution the only emergency exit in a warming world? Temperature influences egg laying but not its underlying mechanisms in great tits'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology